Welkom bij

Wereldwinkel Schoonhoven

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Schoonhoven

 RSIN

 8071.35.409

 Vestigingsadres

 Lopikerstraat 11a, 2871 BT  Schoonhoven

Telefoonnummer

 0182-326680

 E-mail adres

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan retailen en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags look uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen en een eerlijke beloning krijgen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkel draait volledig op vrijwilligers. Er is een bestuur van 7 personen (waarvan 1 vacature) en er zijn rond de 30 vrijwilligers voor de winkeldiensten. De winkel kent gebruikelijke openingstijden.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Schoonhoven bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. 

Activiteiten

Wereldwinkel Schoonhoven vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, o.a. door actief te zijn binnen de werkgroep Fairtrade gemeente Krimpenerwaard.

Financiering

Beheer en besteding van vermogen

Elk jaar wordt op zijn minst een break even situatie nagestreefd. In geval dat er sprake is van een overschot en als de financiële situatie dat toelaat wordt er een donatie gedaan aan goede doelen tbv de derde wereld.

De Wereldwinkel Schoonhoven voorziet in haar eigen financiering en doet geen beroep op financiers noch op subsidies.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: Gijs Metz

Secretaris: Helen Kramer

Penningmeester: Vacature

Bestuursleden: Ina Nagel, Rob Traast, Ria Grandia, Margreet Gouwens

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Schoonhoven wordt volledig draaiende gehouden met ongeveer 30 vrijwilligers, die geen enkele beloning ontvangen.

Financiële verantwoording

Resultaten 2023

Het resultaat bedraagt € 236,- 

 

Balans 31-12-2023

Voorraad 31.438   Kapitaal 68.845
Diversen 9.295   Diversen 1.391
Liquiditeiten 29.503      
  --------     --------
Totaal 70.236     70.236

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023.